Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft SSFH (persoons)gegevens nodig. In het Reglement Vergoeding van SSFH staan de voorwaarden voor een vergoeding en welke gegevens een stagebieder moet leveren. Zonder deze gegevens kan geen vergoeding worden aangevraagd en kan SSFH geen vergoeding uitkeren. SSFH bepaalt het doel (vergoeding conform cao HZ en SSFH) en middelen van de gegevensverwerking.

 

Beleid op privacy persoonsgegevens

Vergoedingen worden aangevraagd via het portaal mijn-ssfh.nl. SSFH heeft, als verwerkingsverantwoordelijke, met betrokken organisaties een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat partijen passende technische en organisatorische maatregelen bieden om de bescherming van de privacyrechten te garanderen. Daarnaast houdt SSFH een verwerkingsregister bij waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens worden geregistreerd. Dit maakt een verwerkersovereenkomst tussen SSFH en de stagebieders overbodig.

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

SSFH heeft een FG aangesteld die toeziet op de naleving van de privacywet en -regelgeving en aanspreekpunt is voor betrokkenen. De FG kunt u mailen via fg@caop.nl.

 

Zie ook de disclaimer en privacy- en cookieverklaring van SSFH.