Bezwaar


Wilt u bezwaar maken tegen de beoordeling van uw aanvraag of bent u stagiair en krijgt u van de stagebieder geen vergoeding? Op deze pagina kunt u lezen hoe u een bezwaar kunt indienen bij SSFH.

 

Ik ben stagebieder


Indien u stagebieder bent, kunt u een bezwaar indienen bij SSFH.
Dit kan door een e-mail te sturen aan: info@ssfh.nl, o.v.v. bezwaar,
of een brief te sturen aan:

SSFH
t.a.v. Bezwaarcommissie
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

In het bezwaar moet in ieder geval opgenomen zijn:

  • Uw naam, het adres en contactgegevens;
  • Een dagtekening;
  • Een kopie van de volledig ondertekende stageovereenkomst. Let op: dit moet het verplichte format zijn.
  • Een omschrijving en onderbouwing van het bezwaar.

Uiterlijk vier maanden later ontvangt u een bericht of het bezwaar gegrond is.

Ik ben stagiair


De stagiair kan bij weigering uitbetalen stagevergoeding binnen vier weken na de uiterste termijn uitbetaling door de stagebieder (vier maanden na afronding stage) een verzoek doen aan het Bestuur SSFH om de stagebieder te vorderen de cao SSFH na te leven.
Dit kan door een e-mail te sturen aan: info@ssfh.nl, o.v.v. bezwaar,
of een brief te sturen aan:

Bestuur SSFH
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 4076
5004 JB Tilburg 

Het verzoek wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam, het adres en contactgegevens van de indiener;
  • een dagtekening;
  • een kopie van de volledig ondertekende stageovereenkomst tussen stagiair en stagebieder;
  • een omschrijving en nadere onderbouwing van het verzoek aan het Bestuur SSFH.