Informatie vergoedingen


Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom hier alle praktische informatie:

  • de hoogte van de vergoedingen
  • de gevraagde gegevens voor het aanmaken van een account en het aanvragen van de vergoedingen en het format van de verplichte stageovereenkomst.

 

De hoogte van vergoeding

De hoogte van de vergoedingen is afhankelijk van de periode waarin stage is gelopen. De stageperiode staat in de stageovereenkomst. Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk vier maanden na afloop van de stage. 

Vanaf 1 september 2016:
Vergoeding Praktijkbegeleiding:
  • € 115 per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
  • € 80 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek

Stagevergoeding:

  • € 150 per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
  • € 100 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek

Gevraagde gegevens

Voor het indienen van een aanvraag zijn een aantal gegevens nodig. Lees welke gegevens ingevoerd moeten worden om een account aan te maken en een aanvraag in te dienen.

Per stagebieder kan maar één contactpersoon ingevoerd worden. Deze contactpersoon krijgt de inloggegevens en ontvangt de mailberichten die vanuit de portal verstuurd worden.

 

Uitbetaling vergoeding

Een goedgekeurde aanvraag wordt door SSFH binnen twee maanden aan de stagebieder uitbetaald. Het bedrag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer dat is vermeld bij uw accountgegevens.

Download hier de verplichte stage-overeenkomst