Informatie vergoedingen


Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom hier alle praktische informatie:

  • de hoogte van de vergoedingen
  • de gevraagde gegevens voor het aanmaken van een account en het aanvragen van de vergoedingen en het format van de verplichte stageovereenkomst.

 

Doel vergoedingen


Met de vergoedingen wil SSFH stimuleren dat er meer stageplaatsen en leerwerkplekken komen.
Een stageplaats/leerwerkplek is onmisbaar voor aankomende werknemers die nog een opleiding volgen. De sector groeit.
Goed opgeleid ondersteunend personeel is hard nodig om alle taken uit te voeren.

De hoogte van vergoeding

De hoogte van de vergoedingen is afhankelijk van de periode waarin stage is gelopen. De stageperiode staat in de stageovereenkomst
en / of leer-arbeidsovereenkomst.
Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk vier maanden na afloop van de stage. 

Vanaf 1 januari 2024:
Sinds 2024 zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit SSFH verruimd. Door deze verruiming komen ook zij-instromers en herintreders met een (basis)inkomen in aanmerking voor een aanvulling inkomen en de stagebieder voor een praktijkvergoeding vanuit SSFH. Ook ontvangen BBL-studenten (niet zijnde zij-instromer en/of herintreder) een stagevergoeding.  Met de verruiming stimuleert SSFH huisartsenorganisaties om meer stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren.

Doelgroep: MBO BOL, MBO Derde leerweg overig en (post-)HBO- opleidingen (POH-S, POH-GGZ etc.):
Vergoeding Praktijkbegeleiding:
€ 200 per maand in het eerste leerjaar, € 100 per maand in het tweede en derde leerjaar voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
€ 140 per maand in het eerste leerjaar, € 70 per maand in het tweede en derde leerjaar voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek 

Stagevergoeding
€ 150 per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
€ 100 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek


Doelgroep: MBO BBL regulier (niet zijnde zij-instromer en/of herintreder):
Vergoeding Praktijkbegeleiding:
€ 115 per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
€ 80 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per week

Stagevergoeding:
€ 150 per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15,0 uren per werkweek
€ 100 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek


Doelgroep: MBO BBL Zij-instroom/herintreder en Derde leerweg Zij-instroom/herintreder:
Vergoeding Praktijkbegeleiding:
€ 115 per maand ongeacht aantal uur stage per werkweek

Aanvulling inkomen:
€ 150 per maand

Daarnaast komen zij-instromers en herintreders ook in aanmerking om de studiekosten en het boekengeld bij SSFH te declareren tot een maximum van
€ 654 per jaar. Hier vind je meer informatie over het declareren van de studiekosten en het boekengeld en de bijbehorende voorwaarden.

Gevraagde gegevens

Voor het indienen van een aanvraag zijn een aantal gegevens nodig. Lees welke gegevens ingevoerd moeten worden om een account aan te maken en een aanvraag in te dienen.

Per stagebieder kan maar één contactpersoon ingevoerd worden. Deze contactpersoon krijgt de inloggegevens en ontvangt de mailberichten die vanuit de portal verstuurd worden.


AVG

Verwerkersovereenkomst niet nodig bij SSFH- Vergoedingen
(stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding)

Eén van de vragen die wij krijgen sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaan, is of je als aanvrager een vergoeding bij SSFH een verwerkersovereenkomst met het fonds moet afsluiten vanwege het verstrekken van persoonsgegevens. Dit is echter niet nodig.

 Uitbetaling vergoeding

Een goedgekeurde aanvraag wordt door SSFH binnen twee maanden
aan de stagebieder uitbetaald. Het bedrag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer dat is vermeld bij uw accountgegevens.
Download hier de verplichte stage-overeenkomst