Disclaimer:

SSFH besteedt veel aandacht aan het up-to-date houden van deze site en streeft ernaar om alle informatie op deze site goed en foutloos aan te bieden. Desondanks kan SSFH geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van informatie op deze site. Bepalend voor het recht op een vergoeding van SSFH is de vigerende cao SSFH.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij SSFH. SSFH behoudt zich het recht voor deze website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. SSFH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

SSFH behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.